மகிழ்ச்சியான எண்ணவோட்டத்திற்கு பதினெட்டு வழிகள்

 1. இலட்சியமும் இலக்குகளும் உடையவராய் இருத்தல்.
 2. என்றும் புன்னகையுடன் இருத்தல்.
 3. சந்தோஷமான சிந்தனைகளை மற்றவர்களுடன் பகிர்தல்.
 4. மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யக் கூடிய மனப்பான்மை கொண்டிருத்தல்.
 5. மனத்தை குழந்தை மனம் போல் வைத்திருத்தல்.
 6. பலதரப்பட்ட மனிதர்களுடன் நட்புடன் இருத்தல்.
 7. ஆச்சரியங்கள் வரும் போது, அமைதி காத்தல்.
 8. நகைச்சுவை உணர்வைக் கொண்டிருத்தல்.
 9. மற்றவர்களை மன்னித்தல்.
 10. உண்மையான நண்பர்கள் சிலரை கொண்டிருத்தல்.
 11. குழுவாக எப்போதும் பணிகளை ஆற்ற வேண்டும்.
 12. குடும்ப ஒன்று கூடலின் போது களிப்புடன் இருத்தல்.
 13. தன்னம்பிக்கை உடையதாகவிருப்பதோடு, உங்களைப் பற்றி திருப்தியடையுங்கள்.
 14. பலவீனங்களைக் கூட மதியுங்கள்.
 15. சிலவேளைகளில் உங்கள் ஆசைகளையும் பூர்த்தி செய்யுங்கள்.
 16. நேரத்திற்கு நேரம் வேலை செய்யுங்கள்.
 17. ஈடுபாடும் வீரமும் உடையவராய் திகழ்தல்.
 18. ஒரு போதும் பணத்தை கூட்டிச் சேர்க்கும் குணம் குடிகொள்ளாது பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்

One thought on “மகிழ்ச்சியான எண்ணவோட்டத்திற்கு பதினெட்டு வழிகள்

சொல்ல நினைப்பதை சொல்லி அனுப்புங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s