இணையத்தின் எதிரிகள்

இணையத்தின் பாவனை தொடர்பில் நாடுகள் காட்டும் நிலைகளை கருத்தில் கொண்டு Reporters Without Borders (RSF) எனும் இணையத்தின் சுதந்திரம் தொடர்பில் இயங்கும் சுயாதின நிறுவனம் அண்மையில் பெலரூஸ், பர்மா, சீனா, கியூபா, எகிப்து, ஈரான், வட கொரியா, சவூதி அரேபியா, சிரியா, டியூனிசியா, டர்க்மெனிஸ்தான், உஸ்பகிஸ்தான், வியட்னாம் ஆகிய பதின்மூன்று நாடுகளை இணையத்தின் எதிரிகளாக பிரகடணப்படுத்தி அறிக்கை வெளியிட்டது. இந்த நாடுகளை பட்டியற்படுத்தும் போது Bloggers இனை நாடுகள் அணுகும் விதமும் முக்கியமாக கருத்தில் கொள்ளப்பட்டதாக அறிவிக்கப்படுகிறது.

சொல்ல நினைப்பதை சொல்லி அனுப்புங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s