விக்கிபீடியாவினை இலக்கு வைத்துள்ள வைரஸ் உருவாக்குபவர்கள்

விக்கிபீடியாவானது, இணைய வழிக் கலைக்களஞ்சியம் என்பதனை யாவரும் அறிவர். இந்த இணையவழிக் கலைக்களஞ்சியம் பல மொழிகளிலும் இணையத்தில் காணப்படுவதும் குறிப்பிடத்தக்க விடயமொன்றாகும். ஆக, ஜேர்மன் மொழியில் அமைந்த விக்கிபீடியாவில், பழைய வைரஸ் ஒன்றினை புதிதாக்கும் ஒரு வகை செய்நிரலுக்கு (புதிய வைரஸ்) இணைப்புக் கொடுத்துள்ளனர். இந்த இணைப்பை கிளிக் செய்ய கணினியில் குறித்த வைரஸ் மென்பொருள் நிறுவப்பட்டு விடும். பின்னர் கணினியின் நிலை கதி கலங்கிவிடும். ஆனாலும் இக்குறித்த இணைப்பு உடனடியாக இனங்காணப்பட்டு விக்கிபீடியாவிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது. போகிற போக்கைப் பார்த்தால், வைரஸ் பரவும் வழிகள் இனங்காணப்பட முடியாமலே போய்விடும் போலிருக்கிறது.

சொல்ல நினைப்பதை சொல்லி அனுப்புங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s