வெப் 3.0 வரப்போகிறது!

அண்மையில்தான் வெப் 2.0 என்ற எண்ணக்கரு பரவலாகப் பேசப்பட்டு வருகின்ற இந்நேரத்தில், வெப் 3.0 என்ற எண்ணக்கரு வலுப்பெறப் போவதாக எதிர்வு கூறப்படுகின்றது. போகிற வேகத்தைப் பார்த்தால் ஒரு தொழில்நுட்ப முன்னேற்றத்தின் அடைவுகள் ஒரு நாளைக்கு மட்டுந்தான் பொருந்தும் போலல்லவா இருக்கிறது.

வெப் 2.0 ஆனது பல்வேறு புதிய பரிமாணங்களை இணையத்தில் ஏற்படுத்தியதை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள். Flicker என்பதை Flickr என்றதும் வெப் 2.0 எண்ணக்கருதான். Wiki என்ற அனைவராலும் தொகுக்கக்கூடிய வகையில் அமைந்த திறந்த ஆணைமூல (Open Source) அடிப்படையான மென்பொருளினைக் கொண்டு இணையத்தினை அலங்கரித்ததும் வெப் 2.0 சிந்தனைதான். ஏன்! இணையத்தளத்தின் மேலே காணப்படும் சின்னத்திற்கு (Logo) நிழல் கொடுத்து அழகு பார்த்ததும் வெப் 2.0 இன் கோணம்தான்.

ஆக, இத்தனை புதுமைகள் செய்த இந்த வெப் 2.0 ஐக் காட்டிலும் புதிதாக வரவுள்ள வெப் 3.0 என்னதான் மாற்றங்களை, முன்னேற்றங்களைக் கொண்டிருக்கப் போகிறது என்று நீங்கள் கேட்பது எனக்கு புரிகிறது. இந்தத் தளத்திற்கு சென்று புதிய எண்ணக்கருவின் எழில்மிகு கோணங்களை கண்டு மகிழுங்கள்..

சொல்ல நினைப்பதை சொல்லி அனுப்புங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s