எங்கள் ஊர் பொத்துவில்

காரிருள் பிரியு முன்னே
கழனியை நாடித் தூய
ஏரிலே நெஞ்சைப் பூட்டி
இன்புறும் துணைவரோடு,
சீரிலே வாழும் மாதர்
சென்றுமே பணிகள் செய்து
பார்புகழ் கொழிக்க வாழும்
பண்பினர் வாழும் நாடு!

கொட்டிடும் மழை காலத்தும்
கோப்பையைக் கையிலேந்தி,
கட்டெழில் கயலின் கண்ணார்
கன்றினை அவிழ்த்துச் சென்று
இட்டமாயப் பால் கறந்து
இதமுறப் பதமுமேற்றி
பட்டினப் பகுதிக் கெல்லாம்
பால் கொடுப்போர் வாழ் நாடு!

ஏடுகள் கண்டி ராத
இன்கவி பிறக்கும் பூமி
கூடவே மூவினத்தோர்
கொள்கைகள் வாழும் பூமி,
தேடரும் வாவி மூன்றைத்
தன்னகம் கொண்ட தாலே
பாடகர் பாவில் போற்றும்
பொத்துவில் எங்கள் ஊரே!

1968.10.14ஆம் திகதி தினபதி பத்திரிகையில் வெளியான கவிஞர் கவிவாணனின் கவிதை.

3 thoughts on “எங்கள் ஊர் பொத்துவில்

  1. காளை மாட்டின் படத்தினைத் தாங்கி வெளிவந்து மறைந்து போன தினபதி, சிந்தாமணி பத்திரிகையின் கவிதையை நினைவூட்டியமைக்கு மிக்க நன்றி.
    கவிஞர் கவிவாணருக்கு வாழ்த்துக்கள்.

  2. இக்கவிதையூடக எம்மண்னை சித்தறித்த எம்மைந்தன் கவிஞர் கவிவாணருக்கு வாழ்த்துக்கள்.

  3. எல்லாப் புகழும் இறைவனுக்கே!
    எமது மண்ணின் மகிமையை புகழ்பாடி என்னை கவர்ந்திழுத்த எண்ணூர் மைந்தனுக்கு எண்ணிய வாழ்த்துக்கள்.

சொல்ல நினைப்பதை சொல்லி அனுப்புங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s