ஞாபகமிருக்கிறதா கண்ணே!!?

ஒரு வருடத்திற்கு முன்னர் நிறம் வலைப்பதிவில் “இன்னொரு ஆண்டு பிறக்கிறது” என்ற தலைப்பில் ஒரு பதிவை பிரசுரித்த ஞாபகம் எனக்கு இன்னும் பசுமையாகவே இருக்கிறது.

நாம் வாழும் உலக நிலையில் நாட்கள் அதிக வேகமாகப் பயணிக்கிறதோ என்ற சந்தேகத்தைக் கூட இவ்வாறு ஆண்டுகளின் வேகமான வருகை சிலவேளை தோற்றுவிப்பதுமுண்டு.

நாளை இன்னொரு ஆண்டும் உதயமாகப்போகிறது. கடந்த செல்லவுள்ள இந்த 2007 ஆம் ஆண்டு எமக்கு விட்டுச் செல்லும் நினைவுகள் எண்ணிடலங்காதவை. அவை அனைத்தும் கொண்டுள்ள உணர்வுகள், உண்மைகள் என்பன விலைமதிப்பற்றவை தாம்.

தொடர்ந்து படிக்க…

இப்படிச் சொல்வதற்கு வெலி சொலி..

தலைப்பில் ஏதும் எழுத்துப் பிழை இருப்பதாக நீங்கள் நினைத்தால் உங்கள் எண்ணம் பிழை என்ற மெய்யான (மெய்யாகவே இது மெய்தான்!!!) உண்மையைச் சொல்லி விடயத்தை ஆரம்பம் செய்கிறேன். காலங்கள் என்பது மிகவும் வேகமாகவே ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. வரலாறுகள் நாளாந்தம் திரும்பிப் பார்க்கப் படுகிறது. அதுமட்டுமா, வரலாறுகள் நாளாந்தம் உருவாக்கப்பட்டுக் கொண்டுமிருக்கின்றன.

வரலாறுகள் என்றவுடனே நான் ஏதும் புராதன தொல் பொருள்களைப் பற்றிக் கதைக்கப் போகிறேன் என நீங்கள் நினைத்தால் அதுவும் தவறு. உண்மையில் இவ்வளவு பில்ட் அப் எதற்காக என்று நீங்கள் கேட்கிறீர்களா? நான் இப்போது உங்களோடு கதைக்கப் போவது ஒரு உயிர்ப்பான விடயம் பற்றியதாகும்.

தொடர்ந்து படிக்க…