எனது புகழும் அவளின் விபத்தும்

இணைக்கப்பட்ட உலகம், உலக உருண்டை, உலகம் ஒரு குக்கிராமம் என்றெல்லாம் தொழில்நுட்பம் ஏற்படுத்தியுள்ள சாத்தியங்களை புகழ்ந்து கொள்ளாதவராக நீங்கள் இருக்க முடியாது. ஏனெனில் உலகத்தின் பாலுள்ள அனைத்து ஊடகங்களும் இதுபற்றித்தான் கதைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த தொழில்நுட்பம் தொடர்பில் தான் சுற்றிக் கொண்டுமிருக்கிறது.

ஓரிரவில் புகழடைய முடியாது என்ற தொன்மையான கருத்தைக் கூட, தொழில்நுட்பம் பொய்யாக்கிக் கொண்டிருக்கிறது. தந்தையோடு பல்வைத்தியரிடம் சென்று பல்லை கழற்றிவிட்டு வரும் ஏழு வயதான டேவிட் என்ற பையன் தனது தந்தையிடம், ”இதுதான் வாழ்க்கை என்பதா?” (Is this real life?) என்று தனது வலி பற்றி தந்தையிடம் வினவுகிறான்.

தொடர்ந்து படிக்க…

ஒரு நாள் சிரித்தேன், மறுநாள் வெறுத்தேன்

மொழிகளின் அழகென்பது, வெறும் வார்த்தைகளின் ஒப்புதல்களால் சாத்தியமாக்கப்படுவதில்லை. அவை தகுந்த வடிவத்தில் மொழியில் வெளிப்படுத்தப்படும் போது, அழகு பெறுகின்றது. அர்த்தம் பெறுகின்றது. தனிநபரின் எண்ணங்களை ஒரு கூட்டத்திற்கு சொல்கின்ற போது, தனிநபரின் ஆளுமையின் தேவையோடு, மொழியின் பிரயோகமும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

பார்வையாளர்களின் கரகோசத்தைப் பெற்றுவிடுவதென்பது, யாராலும் இலகுவில் அடைந்து கொள்ள முடிவதில்லை. மாணவர் குழாமொன்றை தனது பேச்சினால், கட்டிப் போட்ட ஆளுமை ஸ்டீவ் ஜோப்ஸ் பற்றியும் அவர் பேச்சு பற்றியும் நிறத்தில், பசித்திரு. முட்டாளாயிரு என்ற பதிவின் மூலம் சொல்லியிருக்கிறேன்.

தொடர்ந்து படிக்க…

கல்லூரி செல்லாத கோழிகள்!

ஒவ்வொரு காலையிலும் உலகமும் அங்கு வாழும் மனிதர்களும் புதிதாக பிறந்துவிடுகிறார்கள். ஒவ்வொரு நாளின் இரவுகளின் போதும், உலகம் பல அனுபவங்களுக்குச் சொந்தமான மனிதர்களை கண்டு கொள்கிறது. கடந்த காலத்தின் கனவுகளுக்குக் கூட, இரவுகள் தான் வயது கொடுப்பதுண்டு. அது தான் வாழ்க்கையின் கனவுகளிற்கு காலம் செய்யும் கைமாறு.

கடந்த காலத்தைப் பற்றி எழுதுவிடுவதென்பது அவ்வளவு லேசுபட்ட விடயமல்ல. இயல்பாக இருந்த நிலையில் கடந்த காலத்தை எடை போடும் கட்டாயம் வாய்த்துக் கொண்டால், ரசிக்கத் தெரியாத ஜடமாக மாறிவிடலாம். கிரகம்பெல்லினால், தான் கண்டுபிடித்த தொலைபேசி கொண்டு தனது மனைவியை அழைக்க முடியாமல் போனது, யாருடைய பிழையுமில்லை. அவளுக்கு காது கேட்காது என்பது தான். கடந்த காலத்தை ரசிப்பதற்கு பலவேளைகளில், இயல்பு நிலையிலிருந்து அசாதாரண நிலைக்கு கட்டாயமாகவேனும் செல்ல வேண்டியுள்ளது.

தொடர்ந்து படிக்க…

செருப்புதான் வறுமைக்கு காரணமாம்!

சூரியனால் கூட, வெப்பநிலைக்கு வரைவிலக்கணம் சொல்ல முடியாத, குளிர்நிலை கொண்ட காலைப் பொழுதொன்றில் நான் வீட்டைவிட்டு ஒரு விடயமாக வெளியேறுகிறேன். பனி என்மீது தொடுத்த யுத்தத்திற்கு நான் கொண்டிருந்த கேடயமெல்லாமே என் உடைகள் தான். உடைகளைப் பற்றி நான் இப்படி விபரிப்பதை நீங்கள் கேலி செய்யக்கூடாது.

வீட்டைவிட்டு வெளியேற நான் தொடங்க, என் வழியின் குறுக்காக ஒரு கருப்பு நிறப் பூனையொன்று வந்து என்னையே பார்த்து நிற்கிறது. நான் மூடநம்பிக்கைகளை நம்புவனல்லன், ஆனாலும், அவளின் பார்வை என்னை நோக்கியே நீடித்தது. நானும் தயக்கமில்லாமல் என் பயணத்தை தொடர எண்ணினேன். அதனால், அவள் என்னைக் கண்டு பயப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

தொடர்ந்து படிக்க…