எனது நாய்க்கு நீந்தத் தெரியாதாம்!!

(இந்தப் பதிவை வாசிக்க சுமார் 3 நிமிடங்களும் 42 செக்கன்களும் தேவைப்படும்.)

அண்மையில் தொலைதூரப் பயணமொன்றை மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. வழமை போலவே, பேருந்துப் பயணம் தான். முன்கூட்டியே ஆசனத்தை பதிவு செய்து கொண்டேன். இதேவேளை பேருந்தில் என் நண்பர்கள் பலரும் வந்தார்கள். அவர்கள் ஆசனத்தை முன்பதிவு செய்யாததால் ஆசனம் கிடைக்கவில்லை. நின்று கொண்டு வந்தவர்களில் அவர்களும் அடக்கம். அடிக்கடி ஆசனத்தை பகிர்ந்து கொண்டு எங்கள் பயணம் தொடர்ந்தது.

குறிப்பிட்ட காலம் – விடுமுறைக் காலம், நிறையப் பேர் பயணம் செய்ய பேருந்திற்கு வந்து கொண்டிருந்தார்கள். உண்மையில் ஆசனமில்லாமல் நின்றவர்களின் தொகையும் ஆசனத்தில் இருந்தவர்களின் தொகையும் சமனென்றே சொல்ல வேண்டும். அவ்வாறுதான் எனக்குத் தோன்றியது. நெடுந்தூரப் பயணம் என்பதால் பயணிகளின் பயணப் பொதிகளே பேருந்தை நிரப்பிவிடும் அளவிற்கு மலையாய்க் குவிக்கப்பட்டிருந்தன.

தொடர்ந்து படிக்க…