ஆசை பற்றிய எனது குறிப்புகள்

(இந்தப் பதிவை வாசிக்க சுமார் 3 நிமிடங்களும் 25 செக்கன்களும் தேவைப்படும்.)

“மே மாதத்தில், எட்வர்ட் பெரிமேன் கோல் இவ்வுலகத்தை விட்டு மறைந்துவிட்டார். அதுவொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை மதிய நேரம், வானத்தில் ஒரு மேகங்கூட காட்சி தரவில்லை.”

“ஒரு மனிதனின் வாழ்க்கையின் மொத்த வடிவத்தை, புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினமானது. ஒரு மனிதன் விட்டுச் சென்ற விடயங்களை வைத்து, அவனது வாழ்க்கையைக் கணித்துக் கொள்ள முடியுமென சிலபேர் சொல்கின்றார்கள். இன்னும் சிலரோ, ஒருவன் கொண்டுள்ள நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் கணிக்க முடியுமென நம்புகின்றனர். சிலர் அன்பு என்று கூடச் சொல்கின்றனர். ஏனையவர்களோ, வாழ்க்கைக்கு எந்தவித அர்த்தமுமேயில்லை என்று சொல்லிவிடுகிறார்கள்.”

தொடர்ந்து படிக்க…