கதையொன்றின் வலிமை

(இந்தப் பதிவை வாசிக்க சுமார் 1 நிமிடமும்  49 செக்கன்களும் தேவைப்படும்.) [?]

கதைகள் – கதைகள் சொல்லப்படுகின்ற கதைகள் என கதைகள் பற்றிய வரலாறு மிகவும் நீளமானது. சின்ன வயதில் வீட்டில் தொடங்கி பாடசாலை தொடக்கம் கதைகள் பற்றிய எமது நெருக்கம் அலாதியானது.

நாம் கேட்கின்ற கதைகளில் வரும் சம்பவங்கள், கதாபாத்திரங்கள் எப்படிப்பட்டதாய் காணப்பட்ட போதும், அவற்றை எம் மனக்கண் முன்னே அப்படியே கொண்டுவருகின்ற ஆற்றலை ஒவ்வொரு கதையும் கொண்டிருக்கிறது. தெரிந்திருக்கும் விடயங்கள் பற்றிய கதைகள் கூட, குறித்த விடயம் பற்றிய எமது பார்வையை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கு வழி செய்வது உண்மை.

தொடர்ந்து படிக்க…