காகமும் முயலும்

(இந்தப் பதிவை வாசிக்க சுமார் 34 செக்கன்கள் தேவைப்படும்.) [?]

கதையொன்றின் வலிமை என்ற தலைப்பில் ஏற்கனவே, நிறத்தில் கதைகள் எமது வாழ்க்கையில் காட்டும் செல்வாக்கு பற்றி சொல்லியிருந்தேன். இன்றோ கதையொன்று சொல்லப் போகின்றேன். நீதிக்கதைகள் சொல்கின்ற படிப்பினைகள் மிகவும் நேரடியானவை. உணரப்பட வேண்டியவை.

இனி கதையென்னவென்றுதான் பார்ப்போம்.

மரத்தின் மேலே, எதுவுமே செய்யாமல் நாள் முழுதும் சோம்பேறியாக காகமொன்று சும்மா இருந்தது. இதனைக் கண்ட முயலுக்கோ காகத்தைப் போலவே, எதுவுமே செய்யாமல் சும்மா இருந்துவிட வேண்டுமென்ற ஆசை தோன்றிவிட்டது.

முயல், காகத்தை நோக்கி “காக்கையாரே, காக்கையாரே! எனக்கும் உன்னைப் போல், நாள் முழுதும் எதுவுமே செய்யாமல் சும்மா இருக்க முடியுமா?” என்று கேட்டது.

“நிச்சயமாக உன்னால் முடியும்,” என்று காகம் பதில் சொன்னது.

இதனைக் கேட்ட முயலுக்கோ சந்தோஷம் மேலிட்டுக் கொண்டது. உடனே, முயலும் தரையில், காகத்தைப் போலவே எதுவுமே செய்யாமல் சும்மா இருந்து கொண்டு ஓய்வெடுக்கத் தொடங்கியது.

நாளிகைகள் நகர்ந்தன. எதுவுமே செய்யாமல் சும்மா சோம்பேறியாகவிருந்த முயலின் மீது, நரியொன்று பாய்ந்து அதனை தனது இரையாக்கிக் கொண்டது.

“வாழ்க்கையில், எதுவுமே செய்யாமல், சும்மா இருந்து கொண்டிருக்க வேண்டுமானால், நீங்கள் கட்டாயம் உயரத்தில் இருக்க வேண்டும்,” என்று கோபாலு சொல்லச் சொன்னான்.

– உதய தாரகை

Advertisements

One thought on “காகமும் முயலும்

சொல்ல நினைப்பதை சொல்லி அனுப்புங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s