நீ காணாத அழகு

(இந்தப் பதிவை வாசிக்க சுமார் 53 செக்கன்கள் தேவைப்படும்.) [?]

இங்கு பலதுமே பிழையாகப் புரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. அழகு என்றால் எம் தோற்றங்களுக்குச் செய்யும் ஒப்பனைகளால் உருவாவது என்ற பொய்யே பல நேரங்களில் மெய்யென நம்பப்பட்டிருக்கிறது.

இந்தப் பிழை எங்கு நடந்தது? எப்படித் தோன்றியது? என்பது மிக முக்கியமான கேள்விகள் தான்.

அக்கரையில் இருப்பதெல்லாம் அழகானவை தான் என்று உலகம் உறுதிமொழி எடுத்தாகிவிட்டது. தேகங்களில் பூசப்படும் பளிங்குத் துகள்கள் தான் அழகைத் தந்துவிடுகின்ற அற்புதமான பொருள்கள் என்ற அறிவிப்பும் எல்லோரும் வாசிக்கும் மந்திரமாகிவிட்டது.

beauty

இந்த நிறத்தில் இருந்தால்தான் அழகு, அந்த நிறத்தை இந்த நிறமாக மாற்றிக் கொள்ள என்ன செய்யலாம்? “ஒரு கூடை சன் லைட், ஒரு கூடை மூன் லைட்” எல்லாம் வாங்கிக் கொள்ள வழி உண்டா? என உலக மனங்கள் கேள்விகளோடு துடித்துக் கொண்டிருக்கின்றன.

சுருக்கமற்ற தோல், நரைகளற்ற முடி என அழகுக்கு அடிப்படையான விதிகள் வேறு. யார் உருவாக்கினார்கள்?

பண்டைய நாகரீகங்களில் தோன்றிய கலைகளில் மனிதன் கண்ட இயற்கையின் வனப்பும் அவன் கண்ட உலக ஜீவன்களின் லாவண்யமும் அற்புதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கும்.

காட்சிப்புலத்தில் தோன்றுகின்ற நிலைகளை அழகென்று கண்டு கொள்ள முடிந்த அந்தக்கால நிலைகள் மறைந்து, சுய அழகை மறைந்து காட்சிப்புலத்தில் தோன்றும் அழகென உணர்ந்ததை தன் அழகென மாற்றிக் கொள்ள நினைக்கும் அபத்தங்கள் தொடர்கின்றன.

இங்கு சுயமிழத்தல் தொழில்ரீதியாக நடந்தேறுகிறது.

ஆனால், உண்மையில் அழகென்ன?

நீதான் அழகு.

நீ எதுவோ அதுதான் அழகு. நீதான் கலப்படமற்ற அழகு. அசலழகு.

நீ மறந்து போன உன் அழகின் நிலையை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டும் இந்தக் காணொளியை கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டும். ஈற்றில் உலகமே உன்னில் தனித்துவமான அழகைக் காண்பதை உணர்வாய்.

“மகிழ்ச்சியைக் கொண்டு தருபவையெல்லாம் அழகு மிகுந்தவை” என கோபாலு சொல்லச் சொன்னான்.

– உதய தாரகை

குறிப்பு: இந்த யூலை மாதம் முழுக்க ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு புதிய பதிவை நிறத்தில் பதிவதாய் திடசங்கல்பம் பூண்டு, அந்த சங்கல்பத்தின் இரண்டாம் பதிவாய் இந்தப் பதிவு விரிந்தது. நாளை இன்னொரு புதிய பதிவோடு சந்திப்போம்! நன்றி.

இவ்வளவு வரைக்கும் வாசித்து வந்துவிட்டீர்களாயின் கட்டாயம், நீங்கள் என்னை Twitter இல் பின் தொடரலாம். 🙂 நான் இங்கே –

பதிவில் வடிவமைத்து இணைக்கப்பட்டுள்ள, நிழற்படம் இங்கிருந்து எடுத்தாளப்படுகிறது.

சொல்ல நினைப்பதை சொல்லி அனுப்புங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s