மெல்லக் கிழிந்த வானம்

(இந்தப் பதிவை வாசிக்க சுமார்  1 நிமிடமும் 2 செக்கன்களும் தேவைப்படும்.) [?]

இன்று மின்னல் வெகுவாய் சாலையோரத்து விளக்குகளையும் தாண்டி, ஒளித்துக் கொண்டிருந்தது. அந்த சிறுகோட்டுப் போல் தோன்றிய ஒளியின் பிரமிப்பில் அவனிருக்க, அதற்கு விளம்பரம் செய்வதாய் இடி, முரசுகெழுவாய் இருந்தது.

நீ பொழிகிறாய். மெல்ல மெல்லப் பொழிகிறாய். அடுக்கடுக்காய் பொழிகிறாய். ஆனந்தமாய் பொழிகிறாய்.

தளவம் பூவின் மணத்தை என் அறையில் செயற்கையாக சேர்த்து வைத்திருந்தேன். வானம் கிழிந்ததால், அந்த மணத்தைக் கௌவிக் கொள்ள மண்ணின் வாசம் வந்துவிட்டதாக, காற்று வந்து புலனுக்குள் புகுந்து சொல்லியது.

rain--2

இங்கு எங்கு சென்றாலும், வரிசையாக நின்று கொண்டுதான் விடயங்களைப் பெற்றுக் கொள்ள யாரும் முனைவர். நீயும் வரிசையாக, துளி துளியாக அணிவகுத்து மண் தொடுகின்ற வனப்பை வியக்காமல் இருக்க முடியாது.

நீ நிரலாகப் பொழிகின்ற அழகை, தெருவிளக்குகள் வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டிக் கொண்டிருக்கின்றன.

நள்ளென் யாமத்திலும், பொன்னென விழும் உன் நிரல்களை ரசிக்காமல் இருக்க யாரால்தான் முடியும். இருட்டிலும் நீ அழகு என்று உனக்குத் தெரியுமா?

எல்லாமே மெல்ல மெல்ல குளிர்ச்சி கண்டு கொள்கிறது. வெப்பம் திணறிக் கொண்டு, வந்த திசை ஏகிவிட்டதோ என்ற ஐயமும் அவனுக்குள் உண்டு.

உன் நிமிர்ந்த விலா என்புகளைச் சேர்த்து, ஒரு கட்டுமரம் செய்து சவாரி செய்ய வேண்டும். அதில் நீருக்குள் இருக்கும் அதிசயங்கள் எல்லாமே தெளிவாய்த் தோன்றலாம்.

உன்னைக் கொண்டுதான் உலகமே இருக்கிறது என்ற உண்மையை பலரும் மறந்துவிட்டனரோ என நீ கேட்பதும் அவனுக்குப் புரிகிறது. என்னதான் நடந்த போதிலும், பூமிக்கு வந்து போகும் உன் வழக்கம் மாறாதது பற்றிய நல்லொழுக்கம் யாருமே காணாதது. நீ நட்பில் தூமணி.

உன் பெயரின் ஒரு சொட்டுச் சேர்த்து, அத்தனை மரங்களுக்கும் மறுபெயர் வைக்க அவனுக்கு ஆசை.

நீ இன்னும் பொழிந்து கொண்டிருக்கிறாய். நீ இப்போதும் பொழிவதாய், சத்தம் போட்டு முழக்கம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது. உங்களுக்குள் எத்துணை ஒற்றுமை!

– உதய தாரகை

குறிப்பு: இந்த யூலை மாதம் முழுக்க ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு புதிய பதிவை நிறத்தில் பதிவதாய் திடசங்கல்பம் பூண்டு, அந்த சங்கல்பத்தின் இருபத்துமூன்றாவது பதிவாய் இந்தப் பதிவு விரிந்தது. நாளை இன்னொரு புதிய பதிவோடு சந்திப்போம்! நன்றி.

இவ்வளவு வரைக்கும் வாசித்து வந்துவிட்டீர்களாயின் கட்டாயம், நீங்கள் என்னை Twitter இல் பின் தொடரலாம். 🙂 நான் இங்கே –

பதிவில் வடிவமைத்து இணைக்கப்பட்டுள்ள, நிழற்படம் இங்கிருந்து எடுத்தாளப்படுகிறது.

சொல்ல நினைப்பதை சொல்லி அனுப்புங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s