ஆரம்பித்தலின் தொடக்கம்

நாளும் மதிநுட்பம் மேலோங்க “புதுநுட்பம்” என்கின்ற YouTube Channelஐ 2013இல் தொடங்கியிருந்தேன். புதிய காணொளிகளை தொடர்ச்சியாக வழங்க வேண்மென்ற தேட்டம், ஒரு சில வருடங்களாகத் தொடர்ந்தது. வேறு பல காரியங்கள் எனது கவனத்தை வேண்டி நின்றதால், புதுநுட்பத்தில் புதிய காணொளிகளை தொடர்ச்சியாக உருவாக்கிச் சேர்ப்பதற்கான அவகாசம் எட்டவில்லை.

ஆனாலும், நான் ஏற்கனவே உருவாக்கிப் பதிவேற்றிய காணொளிகளை நாளாந்தம் அன்பர்கள் பார்த்து, அதற்கு நன்றி சொல்லி, கருத்துச் சொல்லி அனுப்புகின்ற செய்திகளை வாசிக்கும் போது புளகாங்கிதம் அடைவேன்.

இன்றளவில் சுமார் 28,000 Subscribers, புதுநுட்பம் YouTube Channel ஐ Subsribe செய்திருக்கிறார்கள். இந்த பதிவை எழுதும் சந்தர்ப்பம் வரை, நான் உருவாக்கிப் பதிவேற்றிய காணொளிகள் 1,440,589 (1.4 மில்லியன்) தடவை பார்வையிடப்பட்டுள்ளன. மூளைக்கு வேலை என்கின்ற ஒரு காணொளி மட்டும் கிட்டத்தட்ட 6 லட்சம் தடவைகள் பார்வையிடப்பட்டுள்ளன. இந்தப் புள்ளிவிபரங்களையும் அதனால் கொண்ட மகிழ்ச்சியையும் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளவே இந்தப் பதிவு.

சரியான நேரத்திற்கும் சந்தர்ப்பத்திற்கும் காத்திருப்பது நிராசையின் நீட்சியாகும். காரியங்களைத் தொடங்கி அவற்றைச் செய்வதில் திளைத்திருந்தால், சரியான நேரமும் சந்தர்ப்பமும் தானே உருவாகும். இந்தச் சந்தர்ப்பத்தைக் காண்பவர்கள், அதிர்ஷ்டம் என்பார்கள். பரவாயில்லை. கடின உழைப்பின் வருவிளைவுதான் அதிர்ஷ்டம் என்பதை நம் தொடர் வெற்றிகள் சொல்ல வேண்டும். அதற்காக நாம் தொடர்ந்து உழைக்க வேண்டும்.

Aristotle சொல்வது போல், “Well begun is half done.” நாம் ஒரு விடயத்தை அடைந்துவிட அதைத் தொடங்க வேண்டும்.

படைப்பதை ஆராதிப்போம்.