கோடுகளைத் தாண்டுதல்

ஒரு விடயத்தை, நின்று நிதானமாக அவதானிக்கின்ற போது, அந்த விடயம் பாலான தெளிவு இயல்பாகவே எமக்குள் ஒட்டிக் கொள்கிறது.

மேலோட்டமாக விடயங்களை கண்டு கொள்ளுதல், எனது காலக்கோட்டில் எல்லோரும் சொல்கிறார்கள், அதனால், நானும் அதை அப்படியே சொல்ல வேண்டும் அல்லது நம்ப வேண்டும் என்ற “வடிகட்டிய குமிழி” (Filter Bubble) க்குள் அகப்படுதல், நான் நம்பியிருக்கின்ற விடயத்தினூடாக, எல்லாமும் இயைந்து இருக்க வேண்டுமென்ற உறுதியாக்கப்பட்ட பக்கச்சார்பான நிலையில் (Confirmation bias) இருத்தல் என்பவை எல்லாம் உங்களை ஒரு கோட்டையும் தாண்டி நகரவிடாது.

பலரும் ஒரு எல்லைக்கப்பால் செல்ல எத்தனிக்காமல் இருப்பதால், அவர்களை கட்டிப் போட்டு வைத்திருக்கின்ற சங்கிலிகளை, அவர்களால் அறிந்து கொள்ள முடிவதில்லை.


மேலுள்ள காணொளியில் உள்ள வட்டங்கள், பல்வேறு திசைகளை நோக்கி, அசைவதைப் போல் உங்களுக்குத் தோன்றலாம். அப்படியே தோன்றும்.

ஆனாலும், அதுவொரு தோற்றமயக்கம் மட்டுந்தான்.

இங்கு வட்டங்கள், அவை இருக்கின்ற இடத்திலேயே இருக்கின்றன. வெறும் அம்புக்குறிகளைக் கொண்டு மனிதனின் மூளைக் குழப்பிவிட முடிகிறது.

ஆக, ஒரு விடயம் சார்பாக காணப்படுகின்ற தகவல்களை எப்படி அறிய வேண்டும், அதன் நிமித்தம் என்ன முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும் என்பதை எல்லாம் நீங்கள் மட்டுந்தான் அவதானத்துடன் தேர்வு செய்ய வேண்டும்.

நீயல்லாத இன்னொன்றாக உன்னை மாற்றிவிட, உலகம் ஒவ்வொரு நொடியும் முயலும் போது, நீயெதுவோ அதுவாகவே ஆகிவிடுவதுதான் மிகப்பெரும் சவாலாகும்.

சவாலே சமாளி.

தாரிக் அஸீஸ்
06.12.2020

தோற்றமயக்க காணொளி: @jagarikin

சொல்ல நினைப்பதை சொல்லி அனுப்புங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s