கல்லூரி செல்லாத கோழிகள்!

ஒவ்வொரு காலையிலும் உலகமும் அங்கு வாழும் மனிதர்களும் புதிதாக பிறந்துவிடுகிறார்கள். ஒவ்வொரு நாளின் இரவுகளின் போதும், உலகம் பல அனுபவங்களுக்குச் சொந்தமான மனிதர்களை கண்டு கொள்கிறது. கடந்த காலத்தின் கனவுகளுக்குக் கூட, இரவுகள் தான் வயது கொடுப்பதுண்டு. அது தான் வாழ்க்கையின் கனவுகளிற்கு காலம் செய்யும் கைமாறு.

கடந்த காலத்தைப் பற்றி எழுதுவிடுவதென்பது அவ்வளவு லேசுபட்ட விடயமல்ல. இயல்பாக இருந்த நிலையில் கடந்த காலத்தை எடை போடும் கட்டாயம் வாய்த்துக் கொண்டால், ரசிக்கத் தெரியாத ஜடமாக மாறிவிடலாம். கிரகம்பெல்லினால், தான் கண்டுபிடித்த தொலைபேசி கொண்டு தனது மனைவியை அழைக்க முடியாமல் போனது, யாருடைய பிழையுமில்லை. அவளுக்கு காது கேட்காது என்பது தான். கடந்த காலத்தை ரசிப்பதற்கு பலவேளைகளில், இயல்பு நிலையிலிருந்து அசாதாரண நிலைக்கு கட்டாயமாகவேனும் செல்ல வேண்டியுள்ளது.

தொடர்ந்து படிக்க…

அழியும் உலகமும் அழியாத ஆசைகளும்

அற்புதமாக வாழ்க்கையை வாழ்வது எப்படி என்று சொல்லித்தரும் ‘வர்த்தகர்களை’ நீங்கள் பார்த்திருக்கக்கூடும். வாழ்க்கை அந்தளவுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துப் புரியக்கூடிய விடயமா? அப்படியானால், வாழும் முறைகளைச் சொல்லிக் கொடுத்துவிட்டால் அனைவருக்கும் அற்புதமான வாழ்க்கைதான் கிடைத்து விடுமா? கேள்விகள் பல எனக்குள் நேற்று எழுந்தது.

வாழ்க்கையை அற்புதமாக பலரும் காண்பது அவர்களின் சமூக கலாசாரச் சூழலுக்கமைய வேறுபடும். வெறும் கோதுமைக் களியை மட்டும் ஆகாரமாகக் கொண்டு, உலகின் மொத்த சந்தோசத்தையும் தன் மனம், மனை என எல்லாவற்றிலும் கொண்டிருக்கும் மனிதர்களை நான் கண்டிருக்கிறேன்.

தொடர்ந்து படிக்க…