நிறம் என்றால்…

நிறம் – COLOUR என்பதுதான் எனது இவ்வலைப்பதிவின் பெயர் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். இந்த வலைப்பதிவு ஏன் நிறம் என்ற பெயரைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என நீங்கள் யோசித்திருக்கலாம் அல்லது நிறம் என்ற பெயரை ஏன் நான் எனது வலைப்பதிவின் பெயராக வைக்க வேண்டும் என்ற கேள்வி உங்களுக்குள் எழுந்திருக்கலாம்.

“நிறம்” சொல்லும் விடயங்கள் ஏராளம். ஏராளம். இதோ நான் சொல்கிறேன் இவ்வலைப்பதிவு ஏன் நிறம் எனப் பெயர் கொண்டதென்பதை.

தொடர்ந்து படிக்க…