சுத்தம் இல்லாத கையால் செத்துப்போன ஜனாதிபதி

ஆரோக்கியம் என்பது எமக்கு அத்தியாவசியமான உயிர்ப்புள்ள பண்பு. சுகாதாரமாக வாழ்தல் என்பது அவ்வளவு இலேசுபட்ட காரியமல்ல. சுத்தம் என்பது மனிதனின் ஆரோக்கியமான வாழ்வுக்கு இட்டுச் செல்லக்கூடிய அவசியமான கூறு.

நேற்று நான் “புறா எச்சம்” (நிறம் வலைப்பதிவில் புறாவின் எச்சம் பற்றி நீங்கள் அறிந்திராத அதிசயத் தகவல்கள் விரைவில் பதிவாக வரவிருக்கிறது) தொடர்பாக சில விடயங்களைப் பற்றி கூகிள் செய்யும் போது, சுத்தம் பற்றிய விடயங்கள் பற்றியும் என்னால் அறிந்து கொள்ள முடிந்தது. சுத்தம் பற்றி நானறிந்து கொண்ட விடயங்கள் வித்தியாசமானவை: ஆச்சரியத்திற்குரியவை.
தொடர்ந்து படிக்க…